Novinky

Technologie EVI - kvalita pro Vaše tepelné čerpadlo!

 Všechna naše čerpadla jsou vybavena kompresorem EVI. A proč ho chtít? Více se dozvíte v tomto článku.

Kompresor Scroll COPELAND se systémem EVI:

Společnost Copeland – součásti koncernu Emerson má ve svém výrobním programu celou řadu kompresorů typu skrol, které využívají systém EVI (Enhanced vapour injection). Systém EVI je založen na principu udržování přijatelné teploty výtlaku kompresoru pomocí přisávání chladných par chladiva do mezirotorového prostoru v průběhu stlačování par chladiva. Současně je chladivo přistříkávané do kompresory možno s výhodou využít pro podchlazení kapalného chladiva za kondenzátorem a tím zvýšení chladícího výkonu soustavy. Princip EVI je zobrazen na obrázku. Za kondenzátorem je malé množství chladiva i nastřikováno do výměníku – dochlazovače HX pomocí vstřikovacího ventilu TEV a vzniklé páry chladiva jsou odsávány kompresorem do prostoru s vyšším tlakem, než je tlak sací – přibližně uprostřed stlačovacího děje par chladiva. Tyto nasávané (přistříkávané) páry ochladí částečně stlačené páry chladiva v kompresoru na teplotu odpovídající směšování obou objemů par – nasávaných a přiváděných z výměníku HX. Tato nižší teplota pak způsobí, že i konečná teplota ve výtlaku kompresoru je citelně nižší, než by odpovídalo stlačování par chladiva bez chlazení z teploty za výparníkem – v sacím hrdle kompresoru na kondenzační tlak.


Uvedený systém má několik výhod:

- Snížení teploty výtlaku umožní širší pole provozních podmínek – při vysoké kondenzační teplotě je možno provozovat kompresor i s nízkými vypařovacími teplotami – např. pod -20°C

- Při využití výměníku HX se zvýší chladící výkon – v krajním případě až o 40%, což znamená možnost použití menšího kompresoru pro zadané podmínky

- Větší množství chladiva v kondenzátoru zvyšuje kondenzační výkon – u tepelných čerpadel hlavní údaj o kompresoru

- I přes zvýšení příkonu kompresoru je obvykle energetická výhodnost zařízení zlepšená – zvýší se chladící (topný) faktor

Uvedený systém EVI je použit u celé řady různých modelových skupin kompresorů skrol Copeland.
Výchozí modelová řada kompresorů je řada ZF pro vypařovací teploty až -40 °C. Obvyklé řešení kompresorů ZF používá pro snížení teploty výtlaku zvláštní vstřikovací ventil DTC, jehož činnost je ovládána přímo teplotou výtlaku kompresoru ZF. Starší provedení ZF kompresorů používalo pro nástřik chladiva do mezirotorového prostoru kapiláru odpovídajících vlastností pro danou velikost kompresoru a použité chladivo. Úpravou běžných kompresorů ZF pro nástřik par – zejména zvětšením průtočných průřezů cest chladiva v kompresoru, byl vyvinut typ ZF KVE se systémem EVI. S chladivem R404A při podmínkách EN 12900LT (vypařovací teplotě -35°C a kondenzační teplotě +40°C) jsou vlastnosti kompresorů skrol ZF následující:

  

model

chladící výkon [kW]

příkon [kW]

ZF13KVE-TFD EVI

4,11

2,69

ZF18KVE-TFD EVI

5,98

3,99

ZF24KVE-TWD EVI

7,25

5,17

ZF33KVE-TWD EVI

9,86

6,93

ZF40KVE-TWD EVI

12,00

8,00

ZF48KVE-TWD EVI

15,00

9,83

 

Pro tepelná čerpadla je určena specielní modelová řada kompresorů skrol Copeland ZH, kde je systém EVI využíván zejména pro rozšíření provozního využití kompresorů spolu se zvýšením topného faktoru. S chladivem R407C při podmínkách -7°C vypařovací teploty a +50 °C kondenzační teploty jsou vlastnosti ZH EVI následující:

 

 

typ

topný výkon [kW]

příkon [kW]

topný faktor [-]

ZH09KVE-TFD

7,8

2,4

3,25

ZH13KVE-TFD

11,9

3,4

3,47

ZH18KVE-TFD

16,9

5,0

3,40

ZH24KVE-TWD

22,0

6,3

3,48

ZH33KVE-TWD

30,2

8,5

3,53

ZH40KVE-TWD

38,1

10,6

3,59

ZH48KVE-TWD

44,2

11,9

3,69

 

Zajímavé provedení kompresoru skrol je určeno pro provoz s chladivem R410A zejména v klimatizačních zařízeních. Kompresory označené jako ZPJ jsou konstruovány jako digitální skroly pro systém EVI. Z vyvíjené řady kompresorů ZPJ je dodávána základní velikost ZPJ 61. Chladící výkon typu ZPJ 61 KCE 522 při vypařovací teplotě +5 °C a kondenzační teplotě +50 °C s chladivem R410A je udáván 16,5 kW při spotřebě 4,8 kW, což vykazuje chladící faktor 3,44.

(zdroj článku: www.alfaco.cz)