Parametry

Hlavní komponenty tepelného čerpadla:

 - Elektronický expanzní ventil Emerson

- 4 cestný ventil Saginomiya

- Extenzivní lamelární trubkový výparník Al / Cu a koaxiální kondenzátor

- Axiální ventilátor

- Tlakoměr FUCO

- Srdce tepelného čerpadla, kompresor Copeland

- Cyklus chladiva s termostatickým expanzním ventilem, filtrem a separátorem plyn kapalina

- Inteligentní a jednoduchý systém regulace

Jak pracuje TČ vzduch / voda?

Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení je příznivá pořizovací cena a nenáročná instalace. Systém je doplněn o takzvaný Hydrobox, který převádí teplo do topné vody. Jako zprostředkující medium používají tepelná čerpadla tekutinu, která absorbuje teplo tam, kde se odpařuje ve výparníku. K uvolnění tepla chladivo kondenzuje v kondenzátoru. Chladivo proudí izolovaným potrubím mezi výparníkem a kondenzátorem, což umožňuje efektivní přenos tepelné energie na poměrně velké vzdálenosti.

Tepelné čerpadlo se označuje dvojslovem, kde první slovo (před lomítkem) znamená zdroj, odkud se energie čerpá a druhé slovo označuje teplosměnné médium.

 Momentálně je tento způsob vytápění budov považován za nejekonomičtější.

Chladivový okruh tepelného čerpadla s kompresorem COPELAND Scroll EVI

Tichý chod splňující normy

Díky možnosti zabudování DC invertoru otáček jsme dokázali snížit akustickou hladinu výkonu našich tepelných čerpadel na 40dB (10m od TČ). Nové série tepelných čerpadel mají tichý chod v základu. I Vaši sousedé budou spokojeni!

Parametry ke stažení:

Série KUZĎAS Standard EVI - bílý design

Technický list CZ/S1 bílá

Technický list CZ/S2 bílá

Série KUZĎAS Standard EVI - černý design

Technický list CZ/S1 černá

Technický list CZ/S2 černá

 Série KUZĎAS High Tech EVI - modely split:

  Technický list CZ/H13 - split

  Technický list CZ/H15 - split

Tepelná čerpadla SAMSUNG, série EHS monoblok

  Technické listy

Energetické štítky:

  Energetický štítek CZ/S1 černá a bílá

   Energetický štítek CZ/S2 černá a bílá

   Energetický štítek CZ/H13- split

   Energetický štítek CZ/H15- split 

Solární systém HEAT PIPE:

   PARAMETRY

   CERTIFIKÁT DLE EN 12975

    REPORT Z TESTU 

Schémata zapojení:

CZ/S1 napřímo

CZ/S1 + aku bez ohřevu TUV

CZ/S1 + aku s ohřevem TUV

CZ/S1 + aku s ohřevem TUV a solar