Ptáte se...

Čím by se měl zákazník řídit při porovnávání nabídek na TČ?

Porovnání různých cenových nabídek je pro laika velice obtížné. Měl by se řídit hlavně typem kompresoru, EVI (přeplňovaný) nebo obyčejný kompresor. Dále zda je součástí tepelného čerpadla také elektrokotel. Pokud ano, není to zpravidla TČ s technologií EVI. Což znamená že má nižší výkon, při mínusových teplotách již není schopné vytopit, a je tedy potřeba použít elektrokotel (bivalentní zdroj). Proto by se měl zájemce o tepelné čerpadlo zaměřit na parametry a výkon čerpadla při mínusových teplotách. A zda se připíná elektrokotel nebo čerpadlo běží plnohodnotně.

Někteří dodavatelé totiž o tomto bivalentním zdroji mlží nebo špatně informují.

Dále samozřejmě kdo jak a rychle dokáže poskytnout záruční a servisní služby.

 

Je pro můj dům TČ vzduch / voda vhodné?

Rozhodujícím faktorem je tepelná ztráta domu, o jakou kategorii domu jde (nezateplený, mírně zateplený, typ úsporný nebo pasivní dům).

Je dobré také přihlédnout k okolí domu, např. hustá zástavba.

Tepelné čerpadlo vzduch / voda s přeplňovaným kompresorem EVI je schopné v našich klimatických podmínkách pokrýt tepelný požadavek běžného rodinného domu. U kvalitně zateplených domů zcela 100%.

Je to nejvýhodnější poměr investiční ceny a její návratnosti. 

Jaký výkon TČ vzduch / voda potřebuji?

Záleží na kvalitě zateplení domu, z čeho je postaven, jak velká je vytápěná plocha, jaké jsou tepelné ztráty.

Pro dobře zateplené domy a pasivní domy postačí tepelné čerpadlo s maximálním výkonem 12kW.

Pro domy s méně kvalitním zateplením nebo velkou plochou nutnou k vytápění je vhodné tepelné čerpadlo s maximálním výkonem 19 kW.

U nezateplených domů se musí vždy použít dodatečný zdroj vytápění, např. doplnění elektro topným tělesem nebo jiným zdrojem tepla.

Proč chtít EVI a jaký je rozdíl oproti TČ bez této technologie?

Rozdíl je markantní. Tepelná čerpadla s technologií EVI jsou vybavena tzv. přeplňovaným kompresorem. Díky tomu dokáží získávat energii ze vzduchu až do - 25°C. To se také projevuje vyšší účinností o 7 - 36% oproti čerpadlům s běžnými kompresory. To také zvyšuje úsporu finančních prostředků uživatele.

Ostatní typy kompresorů toto nedokáží, proto se doplňují elektrokotlem.

Potřebuje TČ mít bivalentní zdroj?

Ano, bivalentní zdroj potřebuje každé TČ. Ovšem jeho výkon a spotřeba je u různých typů a výkonů TČ rozdílná.

Jaká je životnost TČ?

Životnost je také důležitá a záleží na hodinách provozu. TČ by mělo mít, v případě že je správně navrženo, životnost min 15 let a více. Systémem který pomáhá prodlužovat životnost je např. zkracování provozních hodin TČ v kombinaci  v letních měsících se solárním panelem.

Jak je to s hlučností TČ?

Tepelné čerpadlo vzduch / voda hlavně u vyšších výkonnů má mírně zvýšenou hlučnost. Snížení hlučnosti se pak řeší individuálně přímo u zákazníka, při posouzení umístění (např. hustá zástavba, nebo kde by se hluk mohl šířit odrazem). Čerpadlo lze doplnit tlumícími prvky snižujícími hluk až o 20db. Přirozené snížení hluku mohou být např. keře, dřeviny, měkké plochy. Instalace není vhodná vedle oken ložnic, proti domu vašeho souseda, u hustých zástaveb lze čerpadlo umístit na střechu.

Jaký by měl být optimální provoz TČ?

Optimální pro chod tepelného čerpadla je tzv. středová teplota, topení topnou vodou v rozsahu od 35- do 45ti stupňů topné vody. Vypínání TČ přes termostat nebo snižovaní teploty na útlum v domě TČ neprospívá protože v mrazivých dnech potom nemusí dokázat dům vytopit na komfortní teploty neboť bylo z důvodu útlumové teploty na cca 5h vypnuto. Tudíž nedodává tepelnou energii, kterou dům potřebuje. Tepelné čerpadlo, které je špatně provozováno má větší spotřebu el. energie, tzn. větší příkon. Dále vypínání bivalentního zdroje v mínusových teplotách má rovněž za následek snižování účinnosti TČ. Na druhé straně zase přetěžování TČ má rovněž negativní účinek na zvýšení spotřeby el. energie a zkrácení životnosti kompresoru. Z tohoto důvodu je vždy nutná konzultace s projektantem, technikem, který dané problematice rozumí.

Co se nesmí dělat při provozu TČ?

Odepínat bivalentní zdroj zvláště v mínusových teplotách neboť můžete zničit kompresor. Dále vypínat TČ v mrazech - může zamrznout a roztrhnout se tepelný  výměník. Nebo zasahovat do nastavených parametrů TČ. V těchto případech Vám může být odepřena záruka. TČ není kotel, je to stroj. A ten musí být správně používán.

Jakou má TČ roční spotřebu?

Spotřeba TČ samozřejmě závisí na typu domu, který je vytápěn.

U velkého nezatepleného domu je to cca 32.000,- Kč ročně.

U zatepleného menšího domku je to 16.000,- Kč ročně.

Pokud se rozhodnu pro TČ od vaší firmy, jak vše probíhá?

Podle požadavků zákazníka zpracujeme nabídku, jaký typ čerpadla by byl nejvhodnější. Následuje osobní návštěva, při které se domluví všechny detaily, umístění tepelného čerpadla, zapojení, případné další požadavky zákazníka, termín instalace.

Na základě tohoto je zákazníkovi zaslána "Smlouva o dílo", kterou má možnost si předem prostudovat.

Podle dohody následuje nástup na montáž, zapojení a předání díla, včetně proškolení zákazníka, jak tepelné čerpadlo obsluhovat.

Co vše musím mít připravené před instalací TČ?

- místo pro umístění venkovní jednotky

- místo pro akumulační nádrž

- podklady o vytápění domu

- situaci pozemku s umístěním domu pro výběr místa instalace

Jaké poskytujete záruky?

Záruka na zařízení a kompresor je 5 let. Prodloužená záruka 8, 10 let vždy za úplatu.

Doživotní záruka mobility =  naše společnost Vám zajistí po dobu životnosti čerpadla kompletní servisní zázemí v případě oprav, výměny, poradenskou činnost, atd....